Właścicielem Biura Detektywistycznego

jest Wiesław Choromański, emerytowany oficer policji z długoletnim stażem w pionie kryminalnym, po zdaniu egzaminu państwowego w 2010 roku. Nr. licencji: 0001413

Biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA pod nr. RD-16/2010

Biuro ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.