Etyka zawodowa

Szczególnie dbamy o:

  • wnikliwą weryfikację uzyskanych informacji mogących stanowić dowód w postępowaniu przed sądami
  • przestrzeganie ustalonych zasad wynagradzania za usługę
  • uprzejmość i profesjonalizm w kontaktach z klientem
  • zachowanie szczególnej staranności podczas wykonywania usług detektywistycznych
  • zachowanie tajemnicy informacji ważnych dla zleceniodawcy – pełna dyskrecja przy realizacji zadań